Avis legal

1.- DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’artícle 10 de la “Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, a continuació es detallen les següents dades: l’empresa titular de la web es del PROJECTE SOSTRE dintre de la PARRÒQUIA SANT MIQUEL DEL PORT (endavant PROJECTE SOSTRE), amb domicili a aquests efectes al carrer Sant Miquel 39, 08003 de Barcelona a la província de Barcelona (Espanya) amb el número de C.I.F.: R5800135E. Pot també contactar en el telèfon 93 221 65 50 i en el correu electrònic: administracio@projectesostre.org

2.- USUARIS

L’accés i us d’aquest portal de la PROJECTE SOSTRE atribueix la condició d’USUARI, que accepta, amb aquest accés i us, les Condicions Generals d’Us explicats en aquesta web. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment. Les cookies i la política de privacitat són objecte d’un tractament especial que està indicat en altres llocs d’aquesta web.

3.- US DEL PORTAL

EL PORTAL proporciona l’accés a moltes informacions, serveis, programes o dades (endavant, “els continguts”) a Internet propietat de PROJECTE SOSTRE o dels seus llicenciats als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’esmentada responsabilitat s’amplia al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veritable i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, i es compromet a fer un us diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un us adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de noticies) que PROJECTE SOSTRE, empresa creadora del lloc web ofereix mitjançant aquest portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per:

(i) incorre en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de PROJECTE SOSTRE, empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans esmentats;
(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

PROJECTE SOSTRE, empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la persona, l’ordre o la seguretat pública o que, al nostre judici, no resultin adequats per la seva publicació.

En qualsevol cas, PROJECTE SOSTRE no serà responsable de les opinions expressades per els usuaris mitjançant els fòrums, xats, i altres eines de participació.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PROJECTE SOSTRE per sí mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordenador necessaris per al seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat de PROJECTE SOSTRE o be dels seus llicenciats.

Tots els drets reservats, en virtut del que disposa en els articles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la “Ley de Propiedad Intelectual”, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PROJECTE SOSTRE. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PROJECTE SOSTRE. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu us personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de PROJECTE SOSTRE.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

PROJECTE SOSTRE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que es poden ocasionar, a títol enunciatiu: errades o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-lo.

6.- MODIFICACIONS

PROJECTE SOSTRE es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que estimi oportunes en el seu portal, pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin mitjançant la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

7.- ENLLAÇOS

En el cas de que en el portal hi hagués enllaços cap altres llocs d’Internet, PROJECTE SOSTRE no exercirà cap tipus de control sobre els mateixos llocs i el seus continguts. En cap cas PROJECTE SOSTRE assumirà cap responsabilitat pels continguts d’alguns dels enllaços que pertanyen a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats enllaços a altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8.- DRET D’EXCLUSIÓ

PROJECTE SOSTRE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixen les presents Condicions Generals d’ús indicades en aquesta web.

9.- GENERALITATS

PROJECTE SOSTRE perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li poden correspondre en dret.

10.- MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I LA SEVA DURADA

PROJECTE SOSTRE podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que degudament publicades siguin modificades per altres.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre PROJECTE SOSTRE i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’acollirà als Jutjats i tribunals més propers de Palafolls.